1. Inleiding
De hieronder gepreciseerde algemene verkoopsvoorwaarden (hierna ook Algemene Voorwaarden of Verkoopsvoorwaarden genoemd) regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de site https://www.shoptirelire.be (hierna ook Gebruiker, U,of Klant genoemd), en de verkoper https://www.shoptirelire.com of https://www.shoptirelire.be (hierna ook Tirelire of de Site genoemd) , onderdeel van 't Hamsterke bvba, gezeteld te Cicindriastraat 5, 3800 Sint-Truiden België met BTW nummer BE 0458037859. Het gebruik van de website https://www.shoptirelire.com of het plaatsen van een bestelling impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt. Bij elk juridisch geschil is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd. Onder Klant wordt verstaan iedereen die effectief een betaling heeft gedaan op de Site.
2. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Tirelire kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de Site. Indien door een beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig, of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.
3. Aanvaarding
Tirelire gaat er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren.Gegevens van Klanten worden enkel bij Tirelire en zijn partners op de database bewaard.
4. Definities
- Geschil:
Tirelire behoudt het recht om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of ooit reeds een geschil gerezen is.
- Vragen en klachten:
Klantvriendelijkheid is een must voor Tirelire. Bij een klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers. Dit kan via de rubriek contact.
-Account:
Volgens de wet van 8 December 1992, heeft elke Klant het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze gegevens te wijzigen.
5. Een bestelling doorgeven
- per Internet op onze site: https://www.shoptirelire.com 24 uur per dag, 7 dagen per week.
U moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op https://www.shoptirelire.be. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene voorwaarden en de verkoopsvoorwaarden.
6. Productinformatie
Tirelire besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Toch hebben deze foto's en teksten geen enkele contractuele waarde.
7. Prijzen
De op de Site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen in België. Onze prijzen worden in Euro aangegeven. Eventuele verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven voor het afrekenen. Voor zendingen buiten België kunnen extra kosten worden aangerekend. Deze eventuele kosten zullen door Tirelire steeds worden gemeld op voorhand. Tirelire kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag.
We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. 
Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische storing,…) van een onjuiste prijs op de website, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd. De producten blijven eigendom van Tirelire tot de volledige betaling van de door Tirelire bepaalde kostprijs.
8. Beschikbaarheid
Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien werkdagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen. Ter vervanging kunnen wij u mogelijk een gelijkwaardig product qua kwaliteit en voorstellen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product. Als u ervoor kiest het product terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in onderstaand artikel 11 (recht op teruggave - niet goed, geld terug), zijn de kosten voor het terugsturen voor uw rekening.
9. Wijze van levering
De op de Site gekochte producten worden geleverd in België of Nederland. Tirelire verzendt geen artikelen naar postbusadressen.
Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Wanneer niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal er door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en contactgegevens van de transporteur. De Klant dient in dat geval zelf contact op te nemen met de transporteur, of het pakket gaan ophalen op de plaats vernoemd in het bericht. U kunt via het track and trace systeem uw bestelling volgen die u vindt in uw e-mail. De (geschatte) levertijd is aangegeven in werkdagen. Bij Tirelire kunt u soms kiezen uit verschillende verzendwijzen. Tirelire doet er alles aan de op de site vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, stellen wij een eigen onderzoek in bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden.We raden u aan reclamaties over een levering die niet op tijd aangekomen is steeds te mailen naar tirelire3@gmail.com
10. Beveiligde betaling
Tirelire werkt samen met financiële partners ( banken en betalingsverwerkers) om een veilige betaling te garanderen. Tirelire heeft er voor gekozen om de veiligheid van uw betalingen te verzekeren door versleuteling bij verzending van uw gegevens over internet. Meer info vindt u op http://www.mollie.nl
Als onze verzekeraar of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.
Tirelire biedt u volgende betaalmogelijkheden: creditcard (Visa of Mastercard) of pc bankoverschrijving (Bancontact/Mister Cash,...)
Voor een afschrijving per creditcard wordt de transactie uitgevoerd, op voorwaarde dat toestemming voor afschrijving ontvangen is van de hiervoor bevoegde instantie. Als dit niet het geval is, kan uw bestelling niet verwerkt worden. Het online betalen per creditcard wordt uitgevoerd via het Secure Socket Layer beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens gecodeerd worden bij verzending over het Internet.
Alle bestellingen die betaald worden per creditcard, worden door mollie.nl gecontroleerd. Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden. Gelieve de algemene voorwaarden van mollie.nl te vinden op http://www.mollie.nl.
Daarom kunnen wij vragen u voor het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te geven:
- een geldig e-mailadres.
- een (vast) telefoonnummer (thuis of op het werk) waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken.
Daarnaast kunnen wij vragen ons voor elke bestelling hoger dan het door https://www.shoptirelire.com vastgestelde plafond een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en eventueel een bewijs van domicilie (telefoon-, elektriciteitsrekening) op te sturen, per e-mail of post. Deze maatregelen kunnen onze klanten tegen eventuele creditcardfraude beschermen.
11. Recht op teruggave. Retourregeling.
Tirelire biedt u 14 kalenderdagen vanaf de leverdatum van uw zending de tijd om uw product terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra u uw pakje heeft ontvangen. Dit recht geldt enkel voor particuliere Klanten.
Het huidige recht op teruggave voorziet dat enkel producten die opnieuw verkocht kunnen worden door Tirelire, kunnen worden teruggezonden (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, enz). Ook de verpakking moet volledig intact zijn. Onvolledige, gebruikte, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen.
Van zodra u gebruik maakt van uw recht op teruggave, engageert Tirelire zich om u het totaalbedrag van uw bestelling terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen.
Tirelire aanvaardt geen retour voor de volgende producten:
- Services waarvan de uitvoering begonnen werd, met toestemming van de Klant, voor het einde van de recht op teruggave termijn
- Gepersonaliseerde producten en producten op maat (vb op maat gesneden stof of doek, etc...)
- Producten die van nature niet kunnen teruggestuurd worden of gemakkelijk beschadigd raken of mogelijk vervallen
- Audio- of video-opnames of software die uit hun verpakking gehaald werden (CD\'s, DVD\'s, Blu-rays, VHS, software, CD-Roms, videogames…)
- Kranten, tijdschriften, magazines
- Producten die als gevolg van hun natuur en omwille van hygiënische redenen niet kunnen worden hergebruikt, vb. juwelen (zoals piercings) en artikels waarvan de hygiëne patch werd verwijderd (zoals ondergoed of badpakken)
- Onvolledige, beschadigde of vuile kledij.
Retour in het kader van het recht op herroeping – textiel en schoenen
Voor textiel en schoenen, biedt Tirelire 14 kalenderdagen vanaf de leverdatum van uw zending recht op retour van een product dat niet voldoet.
Het huidige recht op herroeping voorziet dat alleen producten die opnieuw verkocht kunnen worden door Tirelire, mogen worden teruggezonden. Reeds gedragen, onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen.
Tijdens deze termijn van 14 dagen kunt u terugbetaling of soms omwisseling van uw product vragen.
Indien u gebruik maakt van uw recht op terugbetaling, verbindt Tirelire zich ertoe om u het totaalbedrag van uw bestelling terug te betalen binnen een termijn van maximaal 30 dagen:
Het recht op herroeping kan worden uitgeoefend zonder kosten, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de Klant zijn. Dit herroepingsrecht geldt voor particuliere klanten.
Gelieve uw retourproducten te verzenden naar het adres dat op de retourbon vermeld staat. U vindt de retourbon in de "retourbon ruimte". Opgelet: het retouradres voor deze producten kan verschillen van het adres voor andere producten. Na registratie van uw aanvraag, moet u een transporteur contacteren om een afspraak te maken voor de ophaling van de betreffende producten en deze verzenden naar het adres vermeld op de retourbon. De retourkosten zijn voor uw rekening.
12. Retourzending
Wij raden u ten zeerste aan om uw retourpakje terug te sturen met een volledig ingevulde en gehandtekende retourbon. Deze retourbon kan u terugvinden en invullen op onze retour pagina. U verstuurt het retourpakje via de leverancier van uw keuze. Wij raden u ten zeerste aan het pakje per aangetekende zending terug te sturen of met een bewijs van aflevering of om een verzekering bij de leverancier af te sluiten tegen de marktwaarde van de producten om u te beschermen tegen financieel verlies in het geval van verlies of schade.
Geen enkel product kan in ontvangst genomen worden bij de zetel of bij de opslagplaatsen van 't Hamsterke bvba. Om uw retourpakje te verzenden, vragen wij u om het op te sturen naar het adres dat u op de retourbon kan terugvinden. Tirelire kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies tijdens de retourzending.
13. Productgaranties
Sommige producten die u bij ons koopt hebben een wettelijke garantie. Het artikel moet bij normaal gebruik naar behoren functioneren en mag geen defecten vertonen. Wanneer dit toch moest gebeuren kan u best contact met ons opnemen en zoeken we samen naar de best mogelijke oplossing, dit kan zijn door vervanging, reparatie of terugbetaling.Voor sommige producten geldt er immers nog een fabrieksgarantie, deze is door de fabrikant zelf gegeven, deze fabrikant kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie in verband met deze fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.
Sommige producten die op de site aangeboden worden (electronica en dergelijke), worden beschermd door verschillende commerciële garanties. Wanneer de klant zulke commerciële garanties aanvaardt, blijven de wettelijke garanties conform de onderstaande wettelijke voorwaarden geldig voor sommige producten, die op Site verkocht worden.
Zoals de geldende wettelijke garantie voorschrijft, engageert Tirelire zich om uw bestelling te leveren zoals voorgeschreven in het ondertekende verkoopscontract. Producten met een commerciële garantie moeten
1) beantwoorden aan de beschrijving op de site wanneer u ze bestelt;
2) voldoen aan het normale gebruik waaraan gelijkaardige producten voldoen of voldoen aan het speciale gebruik dat de klant voorziet en waarvan de klant https://www.shoptirelire.com op de hoogte heeft gebracht en dat formeel door Tirelire aanvaard werd;
3) de kwaliteit en de prestaties bieden die een gelijkaardig product biedt en die de verbruiker redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de natuur van het product en de kenmerken beschreven op de Site.
In de veronderstelling dat een conformiteitsgebrek voor deze producten zich voordoet, zal het defecte product volledig hersteld worden, zonder kosten voor de Klant. Wij herinneren u eraan dat ieder conformiteitsgebrek gedekt wordt gedurende 2 jaar, te tellen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling.
Wat het probleem ook moge zijn, wij raden u aan om steeds de garantiebon bij uw product te voegen die u bij de levering kreeg en de retourbon die u kan vinden op de retourbon pagina.
Wij herinneren u eraan dat de wettelijke garantie niet of slechts gedeeltelijk toegepast kan worden in volgende situaties:
- de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand...),
- door schuld van de klant als resultaat van bijvoorbeeld niet-conform gebruik of installatie zoals voorgeschreven door de constructeur,
- verkeerd of schadelijk gebruik dat de levensduur van het product verkort,
- ieder conformiteitsgebrek waarvan de klant op de hoogte was op het moment van de bestelling.
Commerciële garanties van de constructeur (defecte producten):
Bovenop de wettelijke garanties kunnen sommige producten genieten van een constructeursgarantie die verlengd kan worden afhankelijk van het type product en het merk.
In het algemeen dekken deze constructeursgaranties niet:
- de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, slijtage van opslag- en leeskoppen…);
- defecten en schade aan accessoires;
- abnormaal of niet-conform gebruik van de producten;
- schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet-erkende hersteller door de constructeur;
- de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, interne of externe schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand...).
Wij raden u ten zeerste aan om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig  te lezen en ook de exacte voorwaarden om te kunnen genieten van de constructeursgarantie.
In ieder geval kan Tirelire niet verantwoordelijk gehouden worden indien de constructeur weigert de commerciële garantie toe te passen voor een van de hierboven beschreven redenen.
14.Mislukte leveringen
Elk artikel kan niet meer dan twee keer door onze aftersales service aan een Klant worden verzonden. Als deze twee verzendingen mislukken (pakket geweigerd, aflevering onmogelijk, etc.) zal het artikel aan de klant ter beschikking worden gesteld bij de retourdienst van Tirelire, gedurende drie maanden. Na deze termijn zal het artikel worden beschouwd als zijnde achtergelaten. Tirelire heeft dan het volste recht om erover te beschikken. Het artikel kan in dat geval worden vernietigd, zonder dat er nog een vergoeding kan worden geclaimd.
15. Bescherming van uw persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, kan het zijn dat wij uw bestelling niet kunnen leveren en we deze bestelling moeten annuleren. Met uw bestelling op https://www.shoptirelire.com verbindt u zich ons correcte informatie aangaande u te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Tirelire en zijn gecontracteerde partners hebben als enige toegang tot de uw aangaande informatie. Alleen Tirelire en zijn gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en regelmatige promotionele acties. Deze partners worden speciaal door Tirelire uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.
Tirelire heeft zelf ook geen toegang tot uw bankgegevens, enkel bij terugbetaling kunnen deze worden geraadpleegd door Tirelire. De betalingsafhandeling gebeurt volledig door Mollie.nl
16.Privacy Policy
https://www.shoptirelire.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw adresgegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Tirelire zal uw persoonlijke adresgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Tirelire zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op alsook de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren en u titels en producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar tirelire3@gmail.com.
Deze gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor meningen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Tirelire verkoopt uw gegevens niet. Tirelire zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Tirelire.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Meer info over de Privacy Policy vindt u in onze rubriek Privacy Policy.
18. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Tirelire kan gebruik maken van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies kunnen informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Tirelire geen cookies ontvangt.
Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan kan er een advertentie worden getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Tirelire, dan kunt u een e-mail sturen naar tirelire3@gmail.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op de Privacy Policy pagina altijd de meest recente informatie.
19. Aansprakelijkheid
Op geen enkele manier kan https://www.shoptirelire.be aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade geleden door het gebruik van de Site noch voor eventuele fouten in teksten en foto's. Tirelire kan hoogstens schade vergoeden ten bedrage van het aangekochte bedrag door de Klant op deze site.
20. Contact
U kan contact opnemen met onze klantenservice voor al uw vragen, dit kan u doen door een mailtje te sturen naar tirelire3@gmail.com. Wij helpen u zo snel en goed mogelijk verder. 

Verder kan u bij ons per brief terecht op onderstaand adres:

ShopTirelire
Cicindriastraat 5
3800 Sint-Truiden

Veel winkelplezier!