Algemene voorwaarden

1. Inleiding
De hieronder gepreciseerde algemene verkoopsvoorwaarden (hierna ook Algemene Voorwaarden of Verkoopsvoorwaarden genoemd) regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de site https://www.shoptirelire.be (hierna ook Gebruiker, U,of Klant genoemd), en de verkoper https://www.shoptirelire.com of https://www.shoptirelire.be (hierna ook Tirelire of de Site genoemd) , onderdeel van ‘t Hamsterke bvba, gezeteld te Cicindriastraat 5, 3800 Sint-Truiden België met BTW nummer BE 0458037859. Het gebruik van de website https://www.shoptirelire.com of het plaatsen van een bestelling impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt. Bij elk juridisch geschil is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd. Onder Klant wordt verstaan iedereen die effectief een aankoop heeft gedaan.
2. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Tirelire kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de Site. Indien door een beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig, of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.
3. Aanvaarding
Tirelire gaat er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren.Gegevens van Klanten worden enkel bij Tirelire en zijn partners op de database bewaard.
4. Definities
– Geschil:
Tirelire behoudt het recht om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of ooit reeds een geschil gerezen is.
– Vragen en klachten:
Klantvriendelijkheid is een must voor Tirelire. Bij een klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers. Dit kan via de rubriek contact.
-Account:
Volgens de wet van 8 December 1992, heeft elke Klant het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze gegevens te wijzigen.

5. Productinformatie
Tirelire besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Toch hebben deze foto’s en teksten geen enkele contractuele waarde.
6. Prijzen
De op de Site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen in België. Onze prijzen worden in Euro aangegeven. Eventuele verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven voor het afrekenen. Voor zendingen buiten België kunnen extra kosten worden aangerekend. Deze eventuele kosten zullen door Tirelire steeds worden gemeld op voorhand. Tirelire kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag.
We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.
Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische storing,…) van een onjuiste prijs op de website, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd. De producten blijven eigendom van Tirelire tot de volledige betaling van de door Tirelire bepaalde kostprijs.
7. Beschikbaarheid
Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Hetgeen op de Site staat is niet altijd (nog) voorradig.

8. Beveiligde betaling
Tirelire werkt samen met financiële partners ( banken en betalingsverwerkers) om een veilige betaling te garanderen.
Als onze verzekeraar of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.
Tirelire biedt u volgende betaalmogelijkheden: Bancontact of cash geld.

9.Retour:
Tirelire aanvaardt geen retour voor de volgende producten:
– Services waarvan de uitvoering begonnen werd, met toestemming van de Klant, voor het einde van de recht op teruggave termijn
– Gepersonaliseerde producten en producten op maat (vb op maat gesneden stof of doek, etc…)
– Producten die van nature niet kunnen teruggestuurd worden of gemakkelijk beschadigd raken of mogelijk vervallen
– Audio- of video-opnames of software die uit hun verpakking gehaald werden (CD\’s, DVD\’s, Blu-rays, VHS, software, CD-Roms, videogames…)
– Kranten, tijdschriften, magazines
– Producten die als gevolg van hun natuur en omwille van hygiënische redenen niet kunnen worden hergebruikt, vb. juwelen (zoals piercings) en artikels waarvan de hygiëne patch werd verwijderd (zoals ondergoed of badpakken)
– Onvolledige, beschadigde of vuile kledij.

Omdat het niet gaat om verkoop op afstand is Tirelire nooit verplicht om zaken retour te nemen

10. Productgaranties

Sommige producten die u bij ons koopt hebben een wettelijke garantie. Het artikel moet bij normaal gebruik naar behoren functioneren en mag geen defecten vertonen. Wanneer dit toch moest gebeuren kan u best contact met ons opnemen en zoeken we samen naar de best mogelijke oplossing, dit kan zijn door vervanging, reparatie of terugbetaling.Voor sommige producten geldt er immers nog een fabrieksgarantie, deze is door de fabrikant zelf gegeven, deze fabrikant kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie in verband met deze fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.
Sommige producten die op de site aangeboden worden (electronica en dergelijke), worden beschermd door verschillende commerciële garanties. Wanneer de klant zulke commerciële garanties aanvaardt, blijven de wettelijke garanties conform de onderstaande wettelijke voorwaarden geldig voor sommige producten, die op Site verkocht worden.
Zoals de geldende wettelijke garantie voorschrijft, engageert Tirelire zich om uw bestelling te leveren zoals voorgeschreven in het ondertekende verkoopscontract. Producten met een commerciële garantie moeten
1) beantwoorden aan de beschrijving op de site wanneer u ze bestelt;
2) voldoen aan het normale gebruik waaraan gelijkaardige producten voldoen of voldoen aan het speciale gebruik dat de klant voorziet en waarvan de klant https://www.shoptirelire.com op de hoogte heeft gebracht en dat formeel door Tirelire aanvaard werd;
3) de kwaliteit en de prestaties bieden die een gelijkaardig product biedt en die de verbruiker redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de natuur van het product en de kenmerken beschreven op de Site.
In de veronderstelling dat een conformiteitsgebrek voor deze producten zich voordoet, zal het defecte product volledig hersteld worden, zonder kosten voor de Klant. Wij herinneren u eraan dat ieder conformiteitsgebrek gedekt wordt gedurende 2 jaar, te tellen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling.
Wat het probleem ook moge zijn, wij raden u aan om steeds de garantiebon bij uw product te voegen die u bij de levering kreeg.
Wij herinneren u eraan dat de wettelijke garantie niet of slechts gedeeltelijk toegepast kan worden in volgende situaties:
– de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand…),
– door schuld van de klant als resultaat van bijvoorbeeld niet-conform gebruik of installatie zoals voorgeschreven door de constructeur,
– verkeerd of schadelijk gebruik dat de levensduur van het product verkort,
– ieder conformiteitsgebrek waarvan de klant op de hoogte was op het moment van de bestelling.
Commerciële garanties van de constructeur (defecte producten):
Bovenop de wettelijke garanties kunnen sommige producten genieten van een constructeursgarantie die verlengd kan worden afhankelijk van het type product en het merk.
In het algemeen dekken deze constructeursgaranties niet:
– de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, slijtage van opslag- en leeskoppen…);
– defecten en schade aan accessoires;
– abnormaal of niet-conform gebruik van de producten;
– schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet-erkende hersteller door de constructeur;
– de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, interne of externe schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand…).
Wij raden u ten zeerste aan om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig  te lezen en ook de exacte voorwaarden om te kunnen genieten van de constructeursgarantie.
In ieder geval kan Tirelire niet verantwoordelijk gehouden worden indien de constructeur weigert de commerciële garantie toe te passen voor een van de hierboven beschreven redenen.

11. Bescherming van uw persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, kan het zijn dat wij uw bestelling niet kunnen leveren en we deze bestelling moeten annuleren. Met uw bestelling verbindt u zich ons correcte informatie aangaande u te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Tirelire en zijn gecontracteerde partners hebben als enige toegang tot de uw aangaande informatie. Alleen Tirelire en zijn gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en regelmatige promotionele acties. Deze partners worden speciaal door Tirelire uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.